Badania kierowców

⬤ Rejestracja wizyt on-line (grafiki dostępne 14 dni do przodu):

Medycyna pracy

w tym: badania uczniów i studentów
oraz badania sanitarno-epidemiologiczne (książeczka sanepidowska)

Badania kierowców

Endokrynologia

Medycyna rodzinna

⬤ Cennik:

 • Badanie profilaktyczne med. pracy (monitor ekranowy > 4h lub bez narażeń na czynniki szkodliwe) 200 zł
 • Badanie profilaktyczne med. pracy - praca na wysokości 300 zł

  (cena zawiera badanie glukozy)

 • Badanie profilaktyczne med. pracy - kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych
  (niepodlegające przepisom ustawy - transport drogowy)
  210 zł

  (cena zawiera badanie glukozy; cena nie zawiera kosztów badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie)

 • Badanie profilaktyczne med. pracy - kierowcy podlegającego przepisom ustawy transport drogowy 300 zł

  (cena zawiera badanie glukozy; cena nie zawiera kosztów badania psychologicznego)

 • Badanie sanitarno-epidemiologiczne (książeczka sanepidowska) 120 zł
 • Badanie ucznia / studenta 100 zł
 • Udział lekarza w Komisji BHP (cena za każdą rozpoczętą godzinę + 200 zł za dojazd na terenie Rzeszowa) 800 zł
 • Wizytacja stanowisk pracy (cena za każdą rozpoczętą godzinę + 200 zł za dojazd na terenie Rzeszowa) 800 zł
 • Do ceny wizyt mogą zostać doliczane ceny ewentualnych badań dodatkowych i konsultacji w zależności od wskazań medycznych, przepisów wynikających z ustawy kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (o konieczności poszerzenia badań ze wskazań medycznych decyduje Lekarz orzecznik).

 • Badanie pierwszorazowe, kategoria B1, B (samochód osobowy) 180 zł
 • Badanie pierwszorazowe, kategorie AM, A1, A2, A, B+E, T 200 zł
 • Badanie pierwszorazowe, kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 200 zł
 • Badanie pierwszorazowe lub przedłużenie na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E + świadectwo kwalifikacji (do pracy w transporcie) lub pojazdy uprzywilejowane 300 zł
 • Przedłużenie terminowego prawa jazdy (niezależnie od kategorii) 200 zł
 • Instruktorzy, egzaminatorzy nauki jazdy 250 zł
 • TAXI / UBER / BOLT 250 zł
 • Konsultacja endokrynologiczna (bez badania usg tarczycy) 250 zł
 • Konsultacja specjalisty medycyny rodzinnej 200 zł
 • Wizyta infekcyjna (dorośli / dzieci) 200 zł
 • Badanie rodzeństwa (2 dzieci) 250 zł
 • Badanie patronażowe noworodka 250 zł

⬤ Kontakt:

Formularz kontaktowy